Tietosuojalauseke

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Diretor Oy käsittelee asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja. Rekisteröityneistä kuluttajista käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä “rekisteröity”.

Sitoudumme noudattamaan seuraavia tietosuojakäytäntöjä, jotka on suunniteltu asiakkaamme huomioon ottaen. Keräämme vain tarpeellisia tietoja toimintaamme sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Diretor Oy päivittää tätä selostetta tarpeen mukaan esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Diretor Oy tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista. Tämä rekisteriseloste on päivitetty 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Diretor Oy
Kauppakatu 41 B 12
40100 Jyväskylä, Finland

2. Yhteystiedot ja yhteyshenkilö

Perttu Hämäläinen
Kauppakatu 41 B 12
40100 Jyväskylä, Finland
asiakaspalvelu@diretor.fi
+358 400 340 500

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Diretor Oy kerää ja käyttää rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja myyntiin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään Diretor Oy:n toimintaan ja sen kehittämiseen, eikä tietoja koskaan myydä, välitetä tai jaeta kolmansille osapuolille.

4. Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuojasäädöksen (yhden tai useamman) perusteiden soveltamiseen:
a) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen tekemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.
b) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä laillisen velvoitteen noudattamiseksi (esimerkiksi velvollisuus pitää kirjaa kirjanpitolain perusteella).
c) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä Diretor Oy:n laillisten oikeuksien ja intressien tavoittelemiseksi.
d) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Lailliset oikeudet ja intressit, joihin kohdassa c) viitataan voivat tarkoittaa esimerkiksi:
- Oikeutta markkinoida ja myydä Diretor Oy:n tuotteita ja palveluita suoramarkkinoinnin keinoin
- Liiketoiminnan kehittäminen
- Mahdollisten väärinkäytösten tutkiminen

5. Rekisterin tietosisältö

Diretor Oy:n järjestelmään tallentuvat osittain tai kokonaisuudessaan:
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Ajankohta, jolloin rekisteröity on lisätty järjestelmään
- Kampanjoiden, sisältöjen ja muun viestinnän vastaanottaminen ja käyttäminen
- Automaattisesti kerätty tieto (esim. IP-osoite, laitteen käyttöjärjestelmä, selaintyyppi ja vieraillut sivut)
- Mobiililaitteiden tunnisteita (esim. laitteesi ID ja nimi)
- Asiakaspalvelun sähköpostikeskustelut

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, jos henkilö niitä luovuttaa:
- Osoitetiedot
- Sosiaaliturvatunnus
- Tilinumero
- Puhelinnumero
- Vuokranmaksutiedot
- Rekisteröidyn yritys tai organisaatio

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Diretor Oy:n rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen ostaessaan tai vuokratessaan asuntoja. Tiedot kerätään digitaalisella tai paperisella lomakkeella tai puhelimitse ja/tai sähköpostitse palveluprosessin aikana. Tietoja kerätään esimerkiksi:
- www.diretor.fi – sivustolla
- Puhelimitse
- Sähköpostitse/kirjeitse
- Tapaamisissa ja kokouksissa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Diretor Oy ei myy, vuokraa tai muutoin luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ellei toisin mainita.
Diretor Oy voi kuitenkin lainsäädännön rajoissa jakaa henkilötietosi valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa, jotka suorittavat palveluja Diretor Oy:lle. Tähän voi kuulua esimerkiksi isännöintitoimistot, huoltoliikkeet, pankit, Kela.
Diretor Oy voi jakaa henkilötietojasi muiden kiinteistösijoitusyritysten kanssa siinä tapauksessa, että kyseiset yritykset ovat osapuolina sopimuksissa rekisteröidyn kanssa. Diretor Oy solmii tällaisissa tapauksissa aina tietoturva- ja salassapitosopimukset kyseisten yritysten kanssa.
Koska Diretor Oy ottaa henkilötietojesi suojaamisen vakavasti, yrityksemme ei salli näiden osapuolten käyttää tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin suorittamaan näitä palveluja. Lisäksi Diretor Oy vaatii osapuolia suojaamaan henkilötietojasi tavalla, joka on johdonmukainen tämän tietosuojakäytännön kanssa.
Diretor Oy voi jakaa henkilötietosi tuomioistuimelta tai muulta viranomaiselta saamansa toimeksiannon perusteella.

8. Säännönmukainen tietojen säilytysaika

Diretor Oy säilyttää asiakkaidensa tietoja viimeisen oston ajankohdan vuoden loppuun sekä 6 vuotta sen jälkeen. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot säilytetään 8 vuotta, jonka jälkeen rekisteröityneiltä pyydetään uusi markkinointilupa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää asiakaspalveluumme joko kirjallisesti tai sähköisesti:
Diretor Oy
Kauppakatu 41 B 12
40100 Jyväskylä
asiakaspalvelu@diretor.fi

10. Tietojen päivittäminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa päivittää tai korjata rekisterissä ylläpidetyt tiedot. Rekisteröidyn on ilmoitettava meille mahdollisista henkilötietojen muutoksista, jotta järjestelmä pysyy ajan tasalla. Jos haluat päivittää tai korjata henkilötietojasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@diretor.fi

11. Tietojen poistaminen

Jos rekisteröity rikkoo käyttöehtoja, väärinkäyttää palveluita, rikkoo lakia palvelun avulla tai, jos tiedot ovat vanhentuneita, Diretor Oy:llä on oikeus poistaa rekisteröityneen tiedot. Sinulla on oikeus pyytää Diretor Oy:tä poistamaan tietosi, mikäli mahdolliseen asiakkuuteen liittyvät lakisääteiset velvoitteet ovat päättyneet. Tietojen poistamiseksi ota yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@diretor.fi

12. Rekisterin suojauksen periaatteita

Reksiteröityjen tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti ja fyysinen pääsy tietoihin on sekä rajoitettu että valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus sekä salasana. Diretor Oy:n henkilöstöllä sekä Diretor Oy:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Vuokravalvonta
Diretor Oy
Innovest Kiinteistöt Oy
Ota yhteyttä

© Diretor Oy